Άδεια και Όροι χρήσης προγραμμάτων

Με την εγκατάσταση και χρήση των εφαρμογών αυτόματα αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους Χρήσης καθώς και την Άδεια Χρήσης.

Προτρέπουμε τον χρήστη των εφαρμογών να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης καθώς και την Άδεια Χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των παρόντων εφαρμογών διαφορετικά τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί την συγκατάθεσή του.

Όλα τα δικαιώματα των παρόντων εφαρμογών, των Οδηγιών Χρήσης του ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που τα συνοδεύει ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην InterSol Μ. Ι.Κ.Ε.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του συνόλου ή μέρους των παρόντων εφαρμογών καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου υλικού που πιθανόν να το συνοδεύει.

Απαγορεύεται ρητά η ανατύπωση, αναπαραγωγή ή μετάφραση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του, του συνόλου ή μέρους των παρόντων εφαρμογών καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου υλικού που πιθανόν να το συνοδεύει.

Όλες οι εφαρμογές είναι ιδιοκτησία και ανήκουν στην InterSol Μ. Ι.Κ.Ε.

Στον τελικό χρήστη παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο η Άδεια Χρήσης για το παρόν Λογισμικό.

Η παρούσα Άδεια Χρήσης σας δίνει το δικαίωμα εγκατάστασης ενός αντιγράφου των παρόντων εφαρμογών σε έναν υπολογιστή (ένα Domain). Η χρήση των εφαρμογών σε επιπλέον Domain επιτρέπεται ή απαγορεύεται ανάλογα με τα έγγραφα που έχετε παραλάβει (Παραστατικά αγοράς, Συμφωνητικό ή/και άλλο) κατά την αγορά του Λογισμικού αλλά απαγορεύεται ρητά η εγκατάστασή του σε παραπάνω από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (ένα Domain), εκτός αν έχετε αγοράσει επιπλέον άδειες χρήσης.

Το παρόν Λογισμικό είναι κλειδωμένο και απαιτεί την χρήση κωδικού του οποίου παραλαμβάνεται κατά την αγορά σας.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώνει το λογισμικό με όποιο τρόπο επιλέγει και να μην επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση σε αυτό μέχρι την πλήρη εξόφλησή του (εφόσον ο χρήστης έχει αποφασίσει την αγορά του λογισμικού και του έχουμε ενεργοποιήσει-ξεκλειδώσει το πρόγραμμα και έχουμε αποστείλει Σειριακό Αριθμό στον χρήστη). Σε περίπτωση μη πλήρους εξόφλησης, προκαταβολές ή άλλα ποσά που έχει καταβάλλει ο χρήστης δεν επιστρέφονται μετά την πάροδο 20 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή Σειριακού Αριθμού στον χρήστη και ο χρήστης ανεπιφύλακτα αποδέχεται την υποχρέωση της πλήρους εξόφλησης του λογισμικού.

Πρέπει να μεταχειρίζεστε το παρόν Λογισμικό σαν οποιοδήποτε άλλο κατοχυρωμένο υλικό (π.χ. ένα βιβλίο) και στην περίπτωση που το Λογισμικό δεν είναι “κλειδωμένο” (προστατευμένο από αντιγραφή) μπορείτε :
(α) να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας για προσωπική σας και μόνο χρήση ή
(β) να μεταφέρετε το Λογισμικό σε έναν μόνο σκληρό δίσκο κρατώντας την πρωτότυπη δισκέτα, ή δισκέτες ή CD (εάν υπάρχουν) μόνο για λόγους ασφαλείας.

Απαγορεύεται ρητά η ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και γενικά η μεταπώληση ή μεταβίβαση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο (δωρεάν ή επί πληρωμή) χωρίς την έγγραφη άδεια της InterSol Μ. Ι.Κ.Ε.

Απαγορεύεται ρητά η αντιστροφή της μηχανολογίας του Λογισμικού (Reverse Engineering), η απομεταγλώττισή του (Decompilation), η αποσυμβολομετάφρασή του (Disassembly) και/ή καταστροφή, μεταβολή ή διαγραφή της μεθόδου προστασίας από αντιγραφή του Λογισμικού εάν αυτό είναι προστατευμένο. Γενικά, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση επάνω στο παρόν Λογισμικό πλέον της χρήσης αναφορικά με τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.

Ενδέχεται το λογισμικό κατά την διαδικασία ενεργοποίησής του να συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που εγκαθίσταται και τα οποία ο χρήστης του λογισμικού να αναμεταδίδει τηλεφωνικά στην Εταιρεία μας για να διασφαλιστεί το κλείδωμα του λογισμικού στον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και να αποτραπεί η εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού σε άλλον ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας μας.

Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτή την πρακτική διαφορετικά οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος λογισμικού.

Υπάρχουν δύο τύποι αδειών όσο αφορά τα προγράμματα μας. Ή μισθωμένη άδεια και η αγορά του προγράμματος.

Μισθωμένη άδεια

Με τη μισθωμένη άδεια ο χρήστης πληρώνει για την χρονική περίοδο που έχουμε ορίσει, και δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του προγράμματος.

Αγορά του προγράμματος

Με την αγορά του προγράμματος έχετε δύο επιλογές.

  1.  Η φιλοξενία να γίνει σε δικούς μας Server.
  2. Η φιλοξενία να γίνει σε δικό σας Server.

Ο χρήστης παραλαμβάνει όλα τα αρχεία του προγράμματος, τα οποία είναι κωδικοποιημένα.

Αναβαθμίσεις και υποστήριξη

Οι αναβαθμίσεις και η υποστήριξη του προγράμματος αποκλειστικά και μόνο για όσους έχουν πάρει μόνιμη άδεια αγοράς παρέχονται με έξτρα συνδρομή.

Η συνδρομή αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν ένας χρήστης δεν έχει ενεργή συνδρομή για αναβαθμίσεις και υποστήριξη του προγράμματος παράδειγμα για δύο χρόνια, και χρειαστεί τον δεύτερο χρόνο αναβάθμιση η και υποστήριξη του προγράμματος,  θα πρέπει να πληρώσει τις συνδρομές και για τα δύο χρόνια.

Διαγραφή αρχείων

Στην περίπτωση μισθωμένης αδείας όταν ένας χρήστης δεν έχει ανανεώσει την συνδρομή του, τα αρχεία μένουν στο Server έως 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του.

Μετά το πέρας των 30 ημερών τα αρχεία διαγράφονται από τον Server.

Η χρήση του παρόντος Λογισμικού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ή άλλη ζημία του χρήστη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος Λογισμικού. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διατηρεί τους υπολογιστές του σε καλή λειτουργική κατάσταση όπως επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των συστημάτων του και του δικτύου του από ιούς ή/και οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια ή βλάβη.

Η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Ο χρήστης του παρόντος λογισμικού είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού του κωδικού και την μη αποκάλυψη σε τρίτους του προσωπικού του κωδικού (password) που χρησιμοποιεί για την είσοδο του στο λογισμικό (σε περίπτωση που το λογισμικό παρέχει τέτοια δυνατότητα). Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του προσωπικού του κωδικού.

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του παρόντος λογισμικού για συγκεκριμένο σκοπό, ή και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Ο χρήστης του παρόντος λογισμικού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί αλλά και για την επαλήθευση κάθε σχετικού αποτελέσματος. Η ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης προς οποιαδήποτε φορολογική αρχή ή οποιονδήποτε τρίτο είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία προέρχεται από την υποβολή ανακριβών στοιχείων ή εσφαλμένων στοιχείων ή αποτελεσμάτων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία μας.

Τα προγράμματα της InterSol Μ. Ι.Κ.Ε δεν υποστηρίζουν φορολογικό μηχανισμό και δεν συνδέονται με ταμειακές μηχανές. Η καταχώρηση, διαχείριση και εκτύπωση των παραστατικών και η ενημέρωση των Φορολογικών ή άλλων Αρχών σχετικά με την δραστηριότητα της επιχείρησης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Τα προγράμματα δεν παρακολουθούν τις υποχρεώσεις της Φορολογικής ή άλλης Νομοθεσίας και δεν είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, Δημόσιο ή μη. Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε δεν υποχρεούται στην έκδοση αναβαθμίσεων ή αλλαγών για οποιονδήποτε λόγο.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος λογισμικού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του λόγω βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης, ακαταλληλότητας ή προβλημάτων του εξοπλισμού του χρήστη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε δεν ευθύνεται για προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν ως αποτέλεσμα αναβαθμίσεων (αυτόματων ή μη) του λειτουργικού συστήματος των υπολογιστών του πελάτη από την στιγμή της ενεργοποίησης της εφαρμογής και μετά.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί σε επόμενες εκδόσεις μέρος ή το σύνολο του παρόντος λογισμικού χωρίς αυτό να υποχρεώνει την InterSol Μ. Ι.Κ.Ε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή και μελλοντική έκδοση.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε παρέχει Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για την εξ αποστάσεως ενεργοποίηση του λογισμικού. Δεν παρέχεται Δωρεάν υποστήριξη (τηλεφωνική ή άλλη) σχετικά με την εγκατάσταση ή και χρήση του λογισμικού. Οδηγίες χρήσης του λογισμικού πιθανόν να περιλαμβάνονται στο λογισμικό ή/και στα αρχεία που το συνοδεύουν.

Η InterSol Μ. Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης των προγραμμάτων της InterSol Μ. Ι.Κ.Ε και οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν την τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης στην ιστοσελίδα https://softwares.gr. Οι ανανεωμένοι όροι χρήσης ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα της InterSol Μ. Ι.Κ.Ε ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αγοράς τους.

Όλοι οι Όροι Χρήσης, Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Απαιτήσεις Εφαρμογών, Τιμές, και γενικά η Πολιτική της Softwares.gr σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό της μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

InterSol Μ. Ι.Κ.Ε