Επιστροφές, Ακυρώσεις και Παραδόσεις προϊόντων

Επιστροφές και ακυρώσεις

Η Softwares.gr διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώνει το λογισμικό με όποιο τρόπο επιλέγει και να μην επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση σε αυτό μέχρι την πλήρη εξόφλησή του (εφόσον ο χρήστης έχει αποφασίσει την αγορά του λογισμικού και του έχουμε ενεργοποιήσει-ξεκλειδώσει το πρόγραμμα και έχουμε αποστείλει Σειριακό Αριθμό στον χρήστη). Σε περίπτωση μη πλήρους εξόφλησης, προκαταβολές ή άλλα ποσά που έχει καταβάλλει ο χρήστης δεν επιστρέφονται μετά την πάροδο 20 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή Σειριακού Αριθμού στον χρήστη και ο χρήστης ανεπιφύλακτα αποδέχεται την υποχρέωση της πλήρους εξόφλησης του λογισμικού.

Τα έτοιμα προγράμματα (και όχι αυτά που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία του πελάτη) ο πελάτης έχει δικαίωμα να τα επιστρέψει εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης τους και να πάρει προγράμματα ίσης ή μικρότερης αξίας. Μετά την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής του λογισμικού είτε το πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή του πελάτη είτε όχι και ανεξάρτητα από το εάν έχει σταλεί ή όχι Σειριακός Αριθμός. Σε περίπτωση που για το πρόγραμμα που επιστρέφει ο πελάτης έχει παρασχεθεί δωρεάν εκπαίδευση τότε θα γίνει χρέωση/παρακράτηση 35 ευρώ + ΦΠΑ που θα αφορά την χρονοχρέωση της εκπαίδευσης με έκδοση αντίστοιχου παραστατικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με χρονοχρέωση των επικοινωνιών που είχε με την Εταιρεία μας μέχρι την στιγμή της επιστροφής του λογισμικού (απομακρυσμένη εγκατάσταση και ενεργοποίηση του λογισμικού, συμβουλές παραμετροποίησης του λογισμικού, ερωτήσεις σχετικά με την χρήση του λογισμικού, επικοινωνίες με υπαλλήλους ή άλλους συνεργάτες του πελάτη). Η χρέωση θα είναι 35 ευρώ + ΦΠΑ ανά ώρα επικοινωνίας με ελάχιστη χρέωση 35 ευρώ + ΦΠΑ. Για την χρονοχρέωση εκδίδεται από την Εταιρεία μας το αντίστοιχο παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

Τα προγράμματα που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία του πελάτη ή προγράμματα που τροποποιήθηκαν κατά παραγγελία του πελάτη δεν επιστρέφονται. Ο πελάτης μπορεί μέσα σε διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών από την πλήρη εξόφληση του προγράμματος να διακόψει την χρήση και να πάρει προγράμματα ίσης ή μικρότερης αξίας. Χρήματα δεν επιστρέφονται. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης οφείλει να πληρώσει το κόστος κατασκευής ή τροποποιήσεων ανάλογα με τον χρόνο που απαιτήθηκε για την κατασκευή ή την τροποποίηση του προγράμματος που επιστρέφει και σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην προσφορά προς τον πελάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ελάχιστη χρέωση θα είναι 35 ευρώ + ΦΠΑ ανά ώρα προγραμματισμού.

Παραδόσεις προϊόντων

Τα προϊόντα μας παραδίδονται σε μία εργάσιμη μέρα μετά την πληρωμή τους.

 

Με εκτίμηση

Softwares.gr