Αναλυτικά όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής

Μπορούμε να προσθέσουμε όλα τα έργα που έχουμε αναλάβει, σε ποιους πελάτες ανήκουν, ημερομηνία έναρξης, προϋπολογισμός του έργου, και την κατάσταση του κάθε έργου (Σε Εξέλιξη, Ολοκληρώθηκε, Σε Παύση, Δεν Ξεκίνησε, Ακυρώθηκε).

Στις καρτέλες των έργων μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τα έργα μας.

Στοιχεία έργου: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός έργου.
Υποέργα: Τα υποέργα που έχουμε καταχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο, με διάφορες πληροφορίες.
Ημερολόγια: Τα ημερολόγια που έχουμε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο έργο, με διάφορες πληροφορίες.
Επιπλέον χρεώσεις: Τις επιπλέον χρεώσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο, με διάφορες πληροφορίες.
Εισπράξεις: Τις εισπράξεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο έργο, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο έργο.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλα τα υποέργα μας, ημερομηνία έναρξης, προϋπολογισμός του υποέργου, και την κατάσταση του (Σε Εξέλιξη, Ολοκληρώθηκε, Σε Παύση, Δεν Ξεκίνησε, Ακυρώθηκε).

Στις καρτέλες των υποέργων μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τα υποέργα μας.

Πληροφορίες: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός υποέργου.
Ημερολόγια: Τα ημερολόγια που έχουμε καταχωρήσει για το συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Επιπλέον χρεώσεις: Τις επιπλέον χρεώσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Εισπράξεις: Τις εισπράξεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Εργαζόμενοι: Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Μηχανήματα: Τα μηχανήματα που έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Υλικά: Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο υποέργο, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο έργο.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους πελάτες που έχουμε.

Στις καρτέλες των πελατών μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τους πελάτες μας.

Προσωπικά στοιχεία: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός πελάτη.
Έργα: Τα έργα που ανήκουν στον συγκεκριμένο πελάτη, με διάφορες πληροφορίες.
Επιπλέον χρεώσεις: Τις επιπλέον χρεώσεις που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο πελάτη, με διάφορες πληροφορίες.
Εισπράξεις: Τις εισπράξεις που έχουν γίνει απο τον συγκεκριμένο πελάτη, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στον συγκεκριμένο πελάτη.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους εργαζόμενους που έχουμε.

Στις καρτέλες των εργαζομένων μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τους εργαζομένους μας.

Προσωπικά στοιχεία: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός εργαζόμενου.
Εργασίες: Τις εργασίες που έχει συμμετέχει, με διάφορες πληροφορίες.
Πληρωμές: Τις πληρωμές που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο εργαζόμενο, με διάφορες πληροφορίες.
Προκαταβολές: Τις προκαταβολές που έχουμε δώσει στο συγκεκριμένο εργαζόμενο, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλα τα μηχανήματα που έχουμε.

Στις καρτέλες των μηχανημάτων μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τα μηχανήματα μας.

Στοιχεία μηχανήματος: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός μηχανήματος.
Εργασίες: Τις εργασίες που έχει συμμετέχει, με διάφορες πληροφορίες.
Πληρωμές: Τις πληρωμές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο μηχάνημα, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο μηχάνημα.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους υπεργολάβους στους οποίους θα αναθέτουμε ολόκληρες εργασίες.

Στις καρτέλες των υπεργολάβων μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τους υπεργολάβους.

Στοιχεία Υπεργολάβου: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός υπεργολάβου.
Αναθέσεις: Τις εργασίες που έχει συμμετέχει, με διάφορες πληροφορίες.
Πληρωμές: Τις πληρωμές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο υπεργολάβο, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο υπεργολάβο.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους προμηθευτές από τους οποίους αγοράζουμε τα υλικά μας.

Στις καρτέλες των προμηθευτών μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τους προμηθευτές.

Στοιχεία: Αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενός προμηθευτή.
Υλικά: Τα υλικά που έχουμε πάρει από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, με διάφορες πληροφορίες.
Πληρωμές: Τις πληρωμές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο προμηθευτή, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο προμηθευτή.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προσθέσουμε όλα τα υλικά μας ανά κατηγορία, και μονάδα μέτρησης (τις μονάδες μέτρησης τις έχετε προσθέσει από πριν).

Στις καρτέλες των υλικών μπορούμε να δούμε αρκετές πληροφορίες για τα υλικά μας.

Παρτίδες: Αναλυτικά όλες οι παρτίδες των υλικών που έχουμε φέρει στην αποθήκη μας, με διάφορες πληροφορίες.
Κινήσεις: Οι κινήσεις των εισερχομένων και εξερχομένων υλικών, με διάφορες πληροφορίες.
Αρχεία: Τα αρχεία που έχουμε ανεβάσει στο συγκεκριμένο υλικό.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Τα πλάνα ημέρας μας χρησιμεύουν ώστε να καταχωρήσουμε ποια υλικά χρειαζόμαστε να μεταφέρουμε σε διάφορα έργα.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσα πλάνα θέλουμε.

Έχουμε τις επιλογές να ορίσουμε ημερομηνία, να επιλέξουμε σε ποιο έργο απευθύνεται, ποιο υποέργο, και αν η χρέωση αυτή είναι Extra από τη συμφωνία που είχατε με τον πελάτη.

Έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε πλάνο να προσθέσουμε Παρατηρήσεις / Σημειώσεις.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Στο ημερολόγιο μέρας μπορούμε στο κάθε τέλος της ημέρας να καταχωρούμε τις εργασίες που έχουν γίνει στο κάθε έργο και υποέργο, και τα υλικά που έχουμε πραγματικά χρησιμοποιήσει.

Έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε τους εργαζόμενους, Μηχανήματα, και τα Υλικά.

Τα υλικά που καταχωρούμε στο ημερολόγιο ημέρας αφαιρούνται αυτόματα από την αποθήκη μας.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προμετρήσεις και επιμετρήσεις για κάθε έργο και υποέργο, προσθέτοντας μία περιγραφή σε κάθε προμέτρηση η επιμέτρηση.

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε επιμετρήσεις σε Τρέχον μέτρα, Τετραγωνικά, Κυβικά, με σχέδιο.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Εδώ βλέπουμε τα έσοδά μας, για κάθε έργο, υποέργο.

Μπορούμε να κάνουμε προσθήκη μιας είσπραξης, προβολή, επεξεργασία, και διαγραφή.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Εδώ είναι όλες οι πληρωμές που έχουμε κάνει.

Και εμφανίζονται, ανά ημερομηνία, τύπο, σε ποιον αντιστοιχεί η πληρωμή, και το ποσό.

Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πληρωμές σε πάγια έξοδα, προμηθευτές, υπεργολάβους, εργαζόμενους, και μηχανήματα.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Μπορούμε να προβάλουμε αναλυτικές αναφορές.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Εδώ βλέπουμε όλους τους χρήστες που έχουμε καταχωρήσει στην εφαρμογή μας, καθώς και την τελευταία δραστηριότητα που κάθε ένα από αυτούς.

Προσθήκη και επεξεργασία χρηστών, και με επεξεργασία των δικαιωμάτων που θα έχουν στην εφαρμογή.

Εκτυπώσεις σε όλα τα view της εφαρμογής.

Νέα δυνατότητα                Οι χρήστες μέσα από την εφαρμογή μπορούν να ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα.

Νέα δυνατότητα                Μπορούμε τώρα πλέον μέσα από την εφαρμογή να στέλνουμε και να λαμβάνουμε email και προσφορές.

Νέα δυνατότητα                Έχουμε προσθέσει τη δυνατότητα υπενθυμίσεων, ραντεβού και υποχρεώσεων.

Μπορείτε να προσθέτετε τις υποχρεώσεις και τα ραντεβού σας, και χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή να σας έρχονται ειδοποιήσεις, και στον υπολογιστή, και στο κινητό σας.

Όλες οι εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι λειτουργικές, απλές και σαφείς, προσφέροντας φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε την εφαρμογή, και μετά να προχωρήσετε στην αγορά της.

Θα πρέπει να προχωρήσετε στην παραγγελία και να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας. Όταν ολοκληρώσετε θα σας έρθει ένα Email με τα στοιχεία σύνδεσης της Demo εφαρμογής.